Thông báo về nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9 – NAM Logistics

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DV&TM QUỐC TẾ

NAM LOGISTICS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                                                                                                         Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2022

THÔNG BÁO

(V/v Nghỉ Lễ Quốc khánh 02/09/2022)

Công ty NAM Logistics trân trọng thông báo lịch nghỉ lễ Quốc khánh 02/09/2022 cho toàn thể cán bộ- nhân viên như sau:

  1. Thời gian nghỉ lễ: 3 ngày, từ thứ Sáu ngày 02/09/2022 đến hết Chủ nhật ngày 04/09/2022.
  1. Toàn thể cán bộ-nhân viên đi làm bình thường trở lại vào thứ Hai, ngày 05/09/2022
  2. Chú ý

– Các Bộ phận/Phòng ban chủ động thông báo kế hoạch nghỉ cho Khách hàng, Đối tác để tránh ảnh hưởng đến công việc

– Toàn bộ nhân viên đều đảm bảo sắp xếp kế hoạch công việc trước khi nghỉ

Đề nghị CB-NV Công ty thực hiện tốt tinh thần thông báo này.

Trân trọng thông báo!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.