Thông báo về nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9 – NAM Logistics

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DV&TM QUỐC TẾ

NAM LOGISTICS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                                                                                                         Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2022

THÔNG BÁO

(V/v Nghỉ Lễ Quốc khánh 02/09/2022)

Công ty NAM Logistics trân trọng thông báo lịch nghỉ lễ Quốc khánh 02/09/2022 cho toàn thể cán bộ- nhân viên như sau:

  1. Thời gian nghỉ lễ: 3 ngày, từ thứ Sáu ngày 02/09/2022 đến hết Chủ nhật ngày 04/09/2022.
  1. Toàn thể cán bộ-nhân viên đi làm bình thường trở lại vào thứ Hai, ngày 05/09/2022
  2. Chú ý

– Các Bộ phận/Phòng ban chủ động thông báo kế hoạch nghỉ cho Khách hàng, Đối tác để tránh ảnh hưởng đến công việc

– Toàn bộ nhân viên đều đảm bảo sắp xếp kế hoạch công việc trước khi nghỉ

Đề nghị CB-NV Công ty thực hiện tốt tinh thần thông báo này.

Trân trọng thông báo!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *